+48 61 639 07 24 / +48 61 853 75 32 Pon.-Pt. 10:30 - 18:30 Sob. 10:30 - 14:30 sklep@workwear-sklep.pl

O produkcji


KODEKS POSTĘPOWANIA

 

Od momentu założenia w 1877 roku Helly Hansen buduje relacje biznesowe oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Do podstawowych wartości Helly Hansen należą: autentyczność, dynamizm, uczciwość, rzetelność, praca zespołowa i duma z dziedzictwa. W Helly Hansen społeczna odpowiedzialność biznesu jest integralną częścią strategii biznesowej i jest uważana za fundamentalną dla rozwoju i sukcesu firmy. Kodeks postępowania firmy (COC) opiera się na kluczowych konwencjach i dokumentach ONZ i Międzynarodowej Organizacji Pracy. Wszyscy dostawcy towarów i usług Helly Hansen muszą przestrzegać COC.


INICJATYWA NA RZECZ ETYCZNEGO HANDLU

 

Norweska Inicjatywa na rzecz etycznego handlu (IEH) jest wielostronną inicjatywą reprezentowaną przez organizacje pozarządowe, związki zawodowe, przedsiębiorstwa i Norweską Federację Przedsiębiorców, która opowiada się za etycznymi praktykami handlowymi. Helly Hansen jest członkiem IEH od 2003 roku. Do obowiązków członków IEH należy stawianie czoła wyzwaniom w łańcuchu dostaw, otwarte informowanie o statusie i postępie działań oraz zobowiązanie do ciągłego doskonalenia wraz z partnerami w łańcuchu dostaw. Helly Hansen co roku składa IEH sprawozdania na temat stanu i postępów inicjatyw w zakresie CSR.


BLUESIGN®  - EKOLOGICZNY MATERIAŁ. CZYSTY ZYSK

 

Helly Hansen od wielu lat współpracuje z uznanym i niezależnym systemem bluesign®, który pełni rolę globalnego przewodnika dla całego łańcucha produkcyjnego przemysłu tekstylnego. Aby zapewnić, że produkty są przyjazne dla środowiska i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, system bluesign® pomaga w projektowaniu procesów produkcyjnych, które odpowiadają rosnącemu zapotrzebowaniu konsumentów na ekologicznie bezpieczną odzież.
System bluesign® rozpoczyna się od podstaw. Nie chodzi o testowanie gotowych produktów, ale raczej o zapewnienie, że proces ten jest realizowany od samego początku. Wszystko, począwszy od dostawców surowców i komponentów, aż po producentów tekstyliów i sprzedawców detalicznych, powinno spełniać te same kryteria.


HELLY HANSEN I IMPREGNACJA DWR

 

Helly Hansen dąży do przestrzegania najwyższych standardów wydajności i ochrony sprzętu. Środki hydrofobowe są starannie dobierane i stosowane, aby sprostać wymaganiom i oczekiwaniom konsumentów. W niektórych środowiskach i zastosowaniach, środki, które nie rozkładają się łatwo w przyrodzie, są obecnie jedyną opcją.

 

Aby produkt był biodegradowalny musi być w stanie pomieścić mikroorganizmy, a mikroorganizmy wymagają wody, aby przetrwać. Produkt chemiczny, który jest przeznaczony do odpychania wody, jest zatem sprzeczny z degradacją biologiczną. Dotychczas jedyną substancją, która może zaspokoić zapotrzebowanie na ekstremalne właściwości hydrofobowe i olejoodporne, są fluorowęglowodory (PFC), które od wielu lat stosowane są w łańcuchu z ośmioma węglowodorami, tzw. C8. Związek ten zawiera niebezpieczne produkty biologiczne, PFOA i PFOS. Dlatego Helly Hansen wyeliminował z produkcji w 2014 r. wszystkie rodzaje obróbki C8 i obecnie polega na krótszych łańcuchowych związkach fluorowęglowodorów z sześcioma węglikami, C6, w celu uzyskania ekstremalnej odporności na oleje i wodę.

 

W przypadku wielu czynności ta ekstremalna hydrofobowość nie jest konieczna, aby użytkownik mógł czuć się komfortowo i sucho. Helly Hansen od wielu lat jest w drodze do znalezienia bardziej przyjaznych dla środowiska opcji. Kontynuowne są dokładne badania i testowana obróbka DWR bez fluoropochodnych węglowodorów. Trudno jest jednak uzyskać właściwy obraz zagrożeń i poziomów toksykologicznych dla większości alternatyw, które mogą spełnić wymagania konsumentów w zakresie wydajności. Zatwierdzono kilka opcji dla produktów HH®, i firma oferuje pewien wybór odzieży niezawierającej PFC.

 

Helly Hansen ściśle współpracuje z instytutami badawczymi i dostawcami środków chemicznych do impregnacji bezfluorowęglowodorowych DWR, w celu rozwiązania globalnego problemu PFC, który jest jedyną opcją uzyskania wysokowydajnych właściwości hydrofobowych w odzieży wodoodpornej / oddychającej. Chociaż problem nie został jeszcze rozwiązany, udało się uniknąć stosowania PFC w stosowanych przez HH® membranach wodoszczelnych / oddychających, które w 100% oparte są na poliuretanie od 2007 roku.

 

Pracownicy HH® są pasjonatami outdooru i są zaangażowani w prowadzenie biznesu świadomego środowiskowo i społecznie. I chociaż poczyniono już pewne znaczące i znaczące kroki naprzód, nadal stawiane są sobie i społecznościom wyzwania, aby poprawiać się we wszystkich obszarach.


SUBSTANCJE ANTYBAKTERYJNE

 

W Helly Hansen szacunek dla środowiska jest jedną z głównych trosk. Istnieją poważne obawy związane z ochroną środowiska i zdrowia związane z zabiegami antybakteryjnymi, które są często dodawane do tekstyliów i odzieży sportowej w celu zmniejszenia nieprzyjemnego zapachu. Niektóre z tych związków zostały znalezione w środowisku o wysokim stężeniu, zanieczyszczając wodę, zagrażając życiu wodnemu i niszcząc rośliny, które wykorzystują tę wodę do żywienia. Wiele z tych substancji jest nadal poddawanych przeglądowi przez ECHA, ponieważ uważa się, że są toksyczne dla ludzi i/lub środowiska i powodują wielooporność bakterii.

 

Helly Hansen poważnie traktuje ochronę środowiska i zapewnieni, że cała ich odzież jest i pozostanie wolna od substancji antybakteryjnych.