+48 61 639 07 24 / +48 61 853 75 32 Pon.-Pt. 10:30 - 18:30 Sob. 10:30 - 14:30 sklep@workwear-sklep.pl

Normy

 

OZNACZENIE CE INFORMUJE O ZGODNOŚCI Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA OKREŚLONYMI W EUROPEJSKIEJ DYREKTYWIE (89/686/EWG).

 

ODZIEŻ ROBOCZA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ HELLY HANSEN SĄ WYTWARZANE I TESTOWANE WEDŁUG NORM PRZEWIDZIANYCH W EUROPEJSKIEJ DYREKTYWIE (89/686/EWG), POSIADAJĄ WIĘC OZNACZENIE ZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI OZNAKOWANIA CE.

 

ODZIEŻ ROBOCZA HELLY HANSEN MA OCHRANIAĆ UŻYTKOWNIKÓW PRZED WYPADKAMI I URAZAMI CIAŁA PODCZAS PRACY W WARUNKACH, KTÓRYM TOWARZYSZY CHŁÓD, CIEPŁO, KONTAKT Z PŁOMIENIEM, DESZCZ I OGRANICZONA WIDOCZNOŚĆ.

 

OZNAKOWANIE CE ODNOSI SIĘ DO BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU. EUROPEJSKA DYREKTYWA (89/686/EWG) TO AKT PRAWNY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ODNOSZĄCY SIĘ DO ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (PPE). EUROPEJSKA DYREKTYWA (89/686/EWG) OKREŚLA ZASADNICZE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA I WYTWARZANIA, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZNE ŚRODOWISKO PRACY.

 

 

KATEGORIE:

 

Kategoria I obejmuje ŚOI o najniższym poziomie zagrożeń. Użytkownik samodzielnie ocenia potrzeby w zakresie ochrony, a ryzyko poważnych skutków braku odpowiedniej odzieży jest ograniczone. Podmiot wprowadzający na rynek produkty zaliczane do tej kategorii samodzielnie wystawia deklarację zgodności z obowiązującymi normami. Produkty HH objęte tą kategorią to odzież wodoszczelna (EN 343) i odzież chroniąca przed zimnem (EN 342).

 

Kategoria II obejmuje produkty przeznaczone do stosowania w środowisku, w którym brak ŚOI wiąże się z ryzykiem poważnych, ale nie śmiertelnych skutków (nienależące do kategorii I i III). Wymagane jest przetestowanie i certyfikacja produktów przez jednostkę notyfikowaną. Produkty należące do tej kategorii to odzież ognioodporna (EN 531/533, EN 470), odzież chroniąca przed elektrycznością statyczną (EN 1149), odzież o podwyższonej widzialności (EN 471), kamizelki ratunkowe (EN 395, 396 i 399) i środki asekuracyjne (EN 393).

 

Kategoria III obejmuje produkty i warunki, w których użytkownik może być narażony na śmiertelne niebezpieczeństwo lub na zagrożenia, które mogą powodować poważny i nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu. Produkty należące do tej kategorii są zgodne z normą CLC/TS 50354; odzież przeznaczona dla pracowników narażonych na działanie łuku elektrycznego.

 

 

Wydajność produktu:

 

Oznaczenie CE informuje, że produkt posiada dokumentację potwierdzającą zgodność z normami wydajności określonymi dla produktu o danym charakterze. Znak ten nie jest gwarancją, że produkt pozwoli uniknąć ryzyka wypadków i poważnych urazów w przypadku narażenia użytkownika na takie zagrożenia w środowisku pracy. Poniżej przedstawiono podsumowanie europejskich norm zharmonizowanych (EN) stosowanych w kolekcji odzieży roboczej HH.

 

* Dane z przeprowadzonych badań są integralną częścią symbolu i pochodzą z pomiarów wykonanych z zastosowaniem przewidzianych metod badawczych w skali od 1 do 3, gdzie 3 oznacza najwyższy poziom.

 

* Dane rzeczywiste dla danego produktu HH są podane na wszytej metce oraz w książeczce dołączonej do odzieży, a także w niniejszej broszurze w części dotyczącej produktów.

 

Oznaczenie CE Certyfikat Opis
EN ISO 20345 SRC – ANTYPOŚLIZGOWA PODESZWA ZEWNĘTRZNA Oznaczenie CE. Odporność na poślizg testowana na posadzce stalowej pokrytej glicerolem oraz na posadzce ceramicznej pokrytej roztworem laurylosiarczanu sodu.
EN ISO 20345 SRA – ANTYPOŚLIZGOWA PODESZWA ZEWNĘTRZNA Oznaczenie CE. Odporność na poślizg testowana na posadzce ceramicznej pokrytej roztworem laurylosiarczanu sodu.
EN ISO 20345 E – ABSORPCJA ENERGII W CZĘŚCI PIĘTOWEJ Oznaczenie CE. System absorpcji energii w tylnej części podeszwy.
EN ISO 20345 A – WŁAŚCIWOŚCI ANTYSTATYCZNE Oznaczenie CE. Opór elektryczny podeszwy.
EN ISO 20345 WRU – ODPORNOŚĆ CHOLEWKI NA WODĘ Oznaczenie CE. Materiał, z którego wykonano cholewkę uniemożliwia przesiąkanie wody.
EN ISO 20345 P – PODESZWA ŚRODKOWA ODPORNA NA PRZEBICIE Oznaczenie CE. Kompozytowa podeszwa zewnętrzna odporna na przebicie.
EN ISO 20345 FO – PODESZWA ZEWNĘTRZNA ODPORNA NA OLEJ NAPĘDOWY Oznaczenie CE. Podeszwa zewnętrzna z materiału odpornego na działanie oleju napędowego.
EN ISO 20345 WR – OBUWIE ODPORNE NA WODĘ Oznaczenie CE. Obuwie odporne na przenikanie wody.
EN ISO 20345 CI – IZOLACJA PRZED CHŁODEM Oznaczenie CE. Obuwie z izolacyjnych i oddychających materiałów zapewnia optymalną ochronę przed chłodem dzięki utrzymywaniu stałej temperatury we wnętrzu buta.
EN ISO 20345 COM – KOMPOZYTOWY PODNOSEK Oznaczenie CE. Lekki kompozytowy podnosek zapewniający ochronę palców przed uderzeniami i zgnieceniem.
EN ISO 20345 HRO – PODESZWA ZEWNĘTRZNA ODPORNA NA KONTAKT Z GORĄCYM PODŁOŻEM Oznaczenie CE. Podeszwa zewnętrzna z materiału odpornego na krótkotrwały kontakt z gorącym podłożem.
EN ISO 20345 BIEŻNIKOWANA PODESZWA ZEWNĘTRZNA Bieżnikowana podeszwa zewnętrzna
Normy amerykańskie

ANSI/ISEA 107 – ODZIEŻ O PODWYŻSZONEJ WIDZIALNOŚCI

Norma ta dotyczy odzieży mającej zapewnić użytkownikowi większą widzialność w warunkach dziennych i nocnych. Określa ona wymagania dotyczące minimalnej powierzchni i kolorystyki materiałów fluorescencyjnych zapewniających widzialność w ciągu dnia. Norma ustanawia również minimalne wymagania dotyczące pasów odblaskowych, które zapewniają widzialność w nocy w momencie oświetlenia przez światła pojazdów. Ustanowiono trzy klasy odzieży według ilości podstawowego materiału fluorescencyjnego i pasów odblaskowych. Dwa poziomy wydajności fotometrycznej określono na podstawie jasności i intensywności światła odbijanego przez pasy odblaskowe. Poniższe oznaczenie stosuje się w celu wykazania zgodności z normą. Dwie liczby znajdujące się po prawej stronie oznaczenia wskazują klasę odzieży i poziom fotometryczny. Norma ta jest zbliżona do normy EN 471.
Normy amerykańskie

ASTM F 2302 – ODZIEŻ OCHRONNA ODPORNA NA CIEPŁO I DZIAŁANIE PŁOMIENIA

ASTM F2302 to nowa specyfikacja opracowana w celu określenia minimalnych kryteriów wydajności odzieży ochronnej w przypadku, gdy nie obowiązują inne specjalistyczne normy. Specyfikacja przewiduje wymóg minimalnej odporności na działanie płomienia potwierdzonej z użyciem metody badawczej ASTM D6413 (opisanej poniżej) i odporności na ciepło na podstawie międzynarodowej metody badawczej ISO 17493. Zgodnie ze specyfikacją w badaniu na zgodność z normą ASTM D6413 materiały, z których wykonana jest odzież, nie mogą tlić się dłużej niż przez 2 sekundy po usunięciu płomienia, a długość zwęglenia nie może przekraczać 6 cali (ok. 15 cm). Wymagania dotyczące odporności na ciepło przewidują natomiast, że po umieszczeniu w piecu w temperaturze 500ºF (260°C) na 5 minut materiał nie powinien się zapalić, topić, kroplić, oddzielać się ani skurczyć o więcej niż 10%. Materiały, z których wykonana jest odzież wielorazowego użytku, testowane są w stanie nowym i po 10 praniach. UWAGA: PRODUKTY WYKAZUJĄCE DOPUSZCZALNĄ ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE PŁOMIENIA I/LUB CIEPŁO ZGODNIE Z NORMĄ ASTM F2302 NIE SĄ PRZEZNACZONE DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z PŁOMIENIEM ANI DŁUGOTRWAŁEGO WYSTAWIENIA NA DZIAŁANIE CIEPŁA. PRODUKTY TE NIE CHRONIĄ PRZED KAŻDĄ EKSPOZYCJĄ NA DZIAŁANIE PŁOMIENIA I CIEPŁA. NALEŻY DOKONAĆ OCENY NIEBEZPIECZEŃSTWA I RYZYKA W CELU USTALENIA, CZY PRODUKT BĘDZIE ODPOWIEDNI DO DANEGO ZASTOSOWANIA.
Normy amerykańskie

ASTM F 1671 – PATOGENY PRZENOSZONE DROGĄ KRWI – ODZIEŻ OCHRONNA

Helly Hansen przeprowadziła niezbędne badania w celu wykazania, że materiały i szwy używane do wykonania określonych rodzajów odzieży roboczej zapewniają ochronę przed patogenami przenoszonymi drogą krwi. Rodzaje odzieży zapewniające taką ochronę są oznaczone symbolem. Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA) ustanowiła w tytule 29 Kodeksu Przepisów Federalnych (CFR), część 1910.1030, przepisy dotyczące ochrony pracowników służby zdrowia i sektora publicznego przed narażaniem na choroby zakaźne przez kontakt z patogenami przenoszonymi drogą krwi (przenoszone przez kontakt z krwią, inaczej przenoszone za pośrednictwem cieczy). Dwa główne patogeny przenoszone drogą krwi, które stanowią obecnie zagrożenie, to wirus zapalenia wątroby typu B i wirus zespołu nabytego braku odporności (który powoduje AIDS). Zgodnie z przepisami OSHA pracodawcy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom „odpowiednią” odzież i sprzęt ochronny. Zgodnie z definicją OSHA odpowiednia odzież ochronna to ubranie, które „zapobiega przeniknięciu krwi i innych potencjalnie zakaźnych płynów do skóry lub bielizny użytkownika w warunkach użytkowania i przez czas trwania użytkowania odzieży ochronnej.Mimo iż Helly Hansen zaświadcza, że materiały i szwy w powyższych rodzajach odzieży spełniają normę ASTM F1671-1997b, użytkownik powinien ocenić zagrożenia występujące w jego miejscu pracy w celu określenia właściwych rodzajów niezbędnych środków ochrony indywidualnej i poziomu ochrony przed ryzykiem. W celu zachowania odpowiedniej wydajności odzież roboczą Helly Hansen należy konserwować zgodnie z instrukcjami podanymi na metce produktu i w instrukcji dla użytkownika. Przed wykorzystaniem odzieży roboczej w niebezpiecznej sytuacji użytkownik ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami w celu zrozumienia zastosowań i ograniczeń użytkowania danego ubrania roboczego. Odzież robocza Helly Hansen nie zapewni użytkownikowi ochrony we wszystkich warunkach narażenia na patogeny przenoszone drogą krwi i inne niebezpieczeństwa.
Normy amerykańskie

ISO 11612 – ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED CIEPŁEM I DZIAŁANIEM PŁOMIENIA

Norma ISO 11612:2008 określa wymagania dla wyrobów odzieżowych wykonanych z elastycznych materiałów, zaprojektowanych w celu ochrony ciała użytkownika, z wyjątkiem jego rąk, przed czynnikami gorącymi i/lub płomieniem. Dla ochrony głowy i stóp użytkownika jedynymi produktami objętymi zakresem niniejszej Normy Międzynarodowej są getry, kaptury i osłony na buty. Jednakże w odniesieniu do kapturów nie zostały podane wymagania dla osłon twarzy i środków ochrony układu oddechowego.

Wymagania skuteczności podane w normie 11612:2008 odnoszą się do wyrobów odzieżowych, które mogą być noszone w szerokim zakresie docelowego użytkowania, w sytuacji, gdy jest potrzebne zastosowanie odzieży z właściwościami ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia i gdy użytkownik może zostać narażony na promieniowanie cieplne, ciepło konwekcyjne lub kontaktowe, lub rozpryski stopionego metalu.

Normy amerykańskie

ASTM F6413 – METODA BADANIA ODPORNOŚCI NA DZIAŁANIE PŁOMIENIA

ASTM D6413 jest preferowaną metodą badania materiału w celu wykazania odporności na działanie płomienia w przypadku odzieży chroniącej przed płomieniem. W badaniu mierzy się czas, przez jaki materiał będzie się palić (czas tlenia po usunięciu płomienia) oraz długość uszkodzenia materiału (długość zwęglenia) w przypadku wystawienia ciętej krawędzi materiału pionowo na działanie płomienia metanu o długości 1½ cali przez 12 sekund. Metoda ta nie określa kryteriów dopuszczalności. Zgodnie z praktyką przyjętą w branży i wykorzystaniem tej metody badania do oceny zgodności z innymi normami dla odzieży odpornej na działanie płomienia dopuszcza się jednak materiały, dla których czas tlenia po usunięciu płomienia wynosi maksymalnie 2 sekundy, a długość zwęglenia 6 cali (ok. 15 cm) bez stwierdzonych śladów topienia i kroplenia materiału w warunkach badania. Powyższe oznaczenie stosuje się w odniesieniu do produktów Helly Hansen, dla których stwierdzono odporność na działanie płomienia.
Normy amerykańskie

ASTM F1506 – ODZIEŻ TEKSTYLNA CHRONIĄCA PRZED DZIAŁANIEM ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

ASTM F1506 to standardowa specyfikacja określająca metody badania, minimalne kryteria wydajności fizycznej i termicznej oraz zasady znakowania odzieży tekstylnej używanej przez pracowników, którzy mogą być narażeni na niebezpieczeństwo termiczne w postaci chwilowej ekspozycji na łuki elektryczne i otwarte płomienie. Materiał, z którego wykonana jest odzież, testowany jest pod kątem izolacji podczas symulowanej ekspozycji na działanie łuku elektrycznego. W badaniu mierzy się wartość energii potrzebnej do spowodowania oparzenia drugiego stopnia, którą określa się mianem wartości ATPV (wskaźnik ochrony przed cieplnymi skutkami wystąpienia łuku elektrycznego). Materiały, z których wykonana jest odzież, są również testowane pod kątem odporności na działanie płomienia, wytrzymałości, trwałości koloru i kurczenia się podczas prania. Produkty Helly Hansen spełniające wymagania tej normy posiadają powyższe oznaczenie.
ŚOI – KATEGORIA I

EN 343

Norma ta określa metody badania i wymagania dotyczące tkanin i szwów stosowanych w odzieży przeznaczonej do ochrony przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, czyli warunkami pogodowymi charakteryzującymi się występowaniem opadów (deszczu, śniegu), mgły, wilgotności i wiatru w temperaturze do 5°C. Odzież testowana jest pod kątem wodoszczelności (X) i odporności na parę wodną (Y). X Wodoszczelność, poziom 1, 2 lub 3. Y Odporność na parę wodną, poziom 1, 2 lub 3.
ŚOI – KATEGORIA I

 

EN 342 – ZESTAWY ODZIEŻY I WYROBY ODZIEŻOWE CHRONIĄCE PRZED ZIMNEM

Norma określa metody badania i wymagania dotyczące skuteczności odzieży przeznaczonej do ochrony przed zimnem. Helly Hansen przetestowała produkty zgodnie z metodą (B), w ramach której mierzy się wartość izolacji (X) zestawu odzieży (kurtka/spodnie) używanego z warstwą podstawową. Pomiary obejmują także przepuszczalność powietrza (Y) i odporność na parę wodną (Z).
ŚOI – KATEGORIA I

 

EN 14058:2017 – ODZIEŻ OCHRONNA – WYROBY ODZIEŻOWE CHRONIĄCE PRZED ZIMNEM

Norma ta określa wymagania i metody badań dla pojedynczych sztuk odzieży chroniącej ciało przed ochłodzeniem w chłodnym środowisku (temperatura powietrza -5 °C i wyższa). Wszystkie rodzaje odzieży zatwierdzone zgodnie z normą EN 14058 muszą być oznaczone piktogramem wskazującym, że ochrona przed chłodem oferowana jest z odpowiednim poziomem wydajności. Klasa oporu cieplnego (klasy 1-3)
ŚOI – KATEGORIA II

 

EN 471 - ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA O INTENSYWNEJ WIDZIALNOŚCI DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

 
ŚOI – KATEGORIA II

 

EN 531 - ODZIEŻ OCHRONNA DLA PRACOWNIKÓW NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE WYSOKICH TEMPERATUR (Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY DLA STRAŻAKÓW I SPAWACZY)

 
ŚOI – KATEGORIA II

 

EN 533 - ODZIEŻ OCHRONNA - OCHRONA PRZED MATERIAŁAMI I ZESPOŁAMI MATERIAŁÓW O OGRANICZONYM ROZPRZESTRZENIANIU PŁOMIENIA I CIEPŁA

 
ŚOI – KATEGORIA II

 

EN 1149 - ODZIEŻ OCHRONNA - WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE

 
ŚOI – KATEGORIA II

 

EN 470-1 - ODZIEŻ OCHRONNA DO STOSOWANIA W PROCESACH SPAWANIA I PROCESACH POKREWNYCH - CZĘŚĆ 1: WYMAGANIA OGÓLNE

Ta część normy europejskiej określa metody badań i ogólne wymagania eksploatacyjne dla odzieży ochronnej dla operatorów zajmujących się spawalnictwem i procesami pokrewnymi o porównywalnym ryzyku. Odzież przeznaczona jest do ochrony przed rozpryskami stopionego metalu (EN 348), krótkim kontaktem z płomieniami (EN 532) i promieniowaniem ultrafioletowym, a także do ośmiu godzin pracy w temperaturze otoczenia. EN 61482-1-2:2007

Praca pod napięciem. Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi łuku elektrycznego. Część 1-2: Metody badań - Metody 2: Wyznaczanie klasy ochrony materiału i odzieży przed łukiem elektrycznym przy użyciu ograniczonego i ukierunkowanego łuku elektrycznego (test skrzynki). Ta część niniejszej normy określa metody badania materiałów i odzieży przeznaczonych do stosowania w odzieży odpornej na ciepło i płomień dla pracowników narażonych na działanie łuku elektrycznego. Badanie ma na celu symulację wypadku z łukiem elektrycznym w instalacji niskiego napięcia. Badanie materiałowe jest wykorzystywane do określenia izolacji termicznej i ryzyka obrażeń skóry oraz w celu upewnienia się, że odzież może być nadal używana po tych badaniach. Testy materiałowe i odzieżowe przeprowadzane są w instalacjach niskiego napięcia (400 V AC). Czas trwania łuku elektrycznego wynosi 800 ms, a zastosowana wytrzymałość prądowa wynosi 4KA dla klasy 1 i 7KA dla klasy ochrony 2.

ŚOI – KATEGORIA II

 

EN 393 - ŚRODKI ASEKURACYJNE 50N

 
ŚOI – KATEGORIA II

 

EN 396 - KAMIZELKA RATUNKOWA 150N (CE 0120 UPRZĄŻ BEZPIECZEŃSTWA/LINIA)

 
ŚOI – KATEGORIA II

 

EN 399 - (EN 1095) (SOLAS) KAMIZELKA RATUNKOWA 275N (CE 0120 UPRZĄŻ BEZPIECZEŃSTWA/LINIA) (PODWÓJNA KOMORA)

 
ŚOI – KATEGORIA II

 

EN 340 - ODZIEŻ OCHRONNA - WYMAGANIA OGÓLNE

 
ŚOI – KATEGORIA II

 

EN ISO 20471 - ODZIEŻ O WYSOKIEJ WIDZIALNOŚCI

Norma ta określa wymagania dotyczące odzieży ochronnej zdolnej do sygnalizowania obecności użytkownika wzrokowo, przeznaczonej do zapewnienia widoczności użytkownika w sytuacjach wysokiego ryzyka w każdych warunkach oświetleniowych w ciągu dnia i pod oświetleniem przez reflektory pojazdów w ciemności. Produkty o wysokiej widoczności spełniają wymagania normy EN ISO 20471, która jest europejską normą dla odzieży o wysokiej widoczności. Odzież zatwierdzona zgodnie z normą EN ISO 20471 powinna posiadać piktogram kamizelki.

Liczba wskazuje klasę odzieży.

Klasy odzieży są skalowane po minimalnym zapotrzebowaniu na powierzchnię fluorescencyjną i odblaskową przy każdej oddzielnej odzieży.

Jeżeli maksymalna liczba cykli czyszczenia jest podana na etykiecie pielęgnacyjnej, nie jest to jedyny czynnik związany z żywotnością odzieży. Żywotność zależy również od użytkowania, pielęgnacji, przechowywania itp. Jeśli nie podano maksymalnej liczby cykli czyszczenia, materiał został przetestowany po 5 praniach.

ŚOI – KATEGORIA II

 

EN 14116 - ODZIEŻ OCHRONNA. OCHRONA PRZED GORĄCEM I PŁOMIENIEM. MATERIAŁY O OGRANICZONYM ROZPRZESTRZENIANIU PŁOMIENIA, ZESTAWY MATERIAŁÓW I ODZIEŻ.

Norma ta określa wymagania ograniczające rozprzestrzenianie się płomieni dla materiałów, zestawów materiałów i odzieży ochronnej w celu ograniczenia możliwości przypalenia odzieży i tym samym zmniejszenia zagrożenia, które samo w sobie stanowi zagrożenie.

Materiał(-y) spełnia(-ją) normy EN ISO 14116, indeksy 0/0/0/0 - indeks ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia / liczba pralni z literą H, I lub C / temperatura prania H - pranie domowe, I - pranie przemysłowe, C - pranie chemiczne. Odzież zatwierdzona zgodnie z indeksem 1 nie może być używana obok skóry i może być używana wyłącznie razem z odzieżą zatwierdzoną zgodnie z indeksem 2 lub 3.

ŚOI – KATEGORIA II

 

ISO 11611 - ODZIEŻ OCHRONNA DO STOSOWANIA W PROCESACH SPAWALNICZYCH I PROCESACH POKREWNYCH.

Ta część normy europejskiej określa metody badań i ogólne wymagania eksploatacyjne dla odzieży ochronnej dla operatorów zajmujących się spawalnictwem i procesami pokrewnymi o porównywalnym ryzyku. Odzież przeznaczona jest do ochrony przed rozpryskami stopionego metalu (EN 348), krótkim kontaktem z płomieniami (EN 532) i promieniowaniem ultrafioletowym, a także do ośmiu godzin pracy w temperaturze otoczenia.

Norma określa 2 klasy o szczególnych wymaganiach eksploatacyjnych:
Klasa 1 - niższy poziom: mniej niebezpieczne sytuacje spawania
Klasa 2 - wyższy poziom: bardziej niebezpieczne sytuacje spawania

ŚOI – KATEGORIA III

 

IEC 61482-1-2 - 2007 - PRACA POD NAPIĘCIEM - ODZIEŻ OCHRONNA CHRONIĄCA PRZED ZAGROŻENIAMI TERMICZNYMI ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Część 1-2: Metody badań - Metody 2: Wyznaczanie klasy ochrony łuku elektrycznego materiału i odzieży przy użyciu ograniczonego i ukierunkowanego łuku elektrycznego (test skrzynki). Ta część niniejszej normy określa metody badania materiałów i odzieży przeznaczonych do stosowania w odzieży odpornej na ciepło i płomień dla pracowników narażonych na działanie łuku elektrycznego. Badanie ma na celu symulację wypadku z łukiem elektrycznym w instalacji niskiego napięcia. Badanie materiałowe jest wykorzystywane do określenia izolacji termicznej i ryzyka obrażeń skóry oraz w celu upewnienia się, że odzież może być nadal używana po tych badaniach.

Testy materiałowe i odzieżowe przeprowadzane są w instalacjach niskonapięciowych (400 VAC). Czas trwania łuku elektrycznego wynosi 500 ms, a zastosowana wytrzymałość prądowa wynosi 4 KA dla klasy 1 i 7 KA dla klasy ochrony 2.

ŚOI – KATEGORIA III

 

SOLAS - POZIOM 275 N

 

Ten poziom jest przeznaczony przede wszystkim do użytku na morzu w ekstremalnych warunkach i przez osoby, które przenoszą znaczne ciężary i w związku z tym wymagają dodatkowej pływalności. Jest on również cenny dla osób noszących ubrania, które uwięziły powietrze i które mogą niekorzystnie wpływać na zdolność samoprostowania kamizelki ratunkowej.

Wymagania dotyczące kamizelek ratunkowych na dużych, handlowych statkach morskich są regulowane przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) w ramach Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS) ISO 12402-1 dotyczy kamizelek ratunkowych dla statków morskich.